Gỗ Ngô Đồng

Gỗ Ngô Đồng
Gỗ Ngô ĐồngNameGỗ Ngô Đồng
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Đề xuất: Đốn ở ngoại ô Fontaine
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ được lấy từ cây ngô đồng, lõi gỗ bền bỉ, thích hợp dùng để xây nền móng và khung sườn cho nhà cửa. Lớp ngoài cũng dễ gia công, nên tốn khá ít nhân lực để làm đồ nội thất.
Có thể dùng để làm đồ nội thất.

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Lòng Dũng Cảm Của Sảnh Chính Nghĩa
Lòng Dũng Cảm Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng10
+
Mảnh Sắt10
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
Sảnh Chính Nghĩa Thép Cứng
Sảnh Chính Nghĩa Thép Cứng
Gỗ Ngô Đồng6
+
Mảnh Sắt Trắng12
+
16h
Thợ Khéo Của Sảnh Chính Nghĩa
Thợ Khéo Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
Thời Gian Của Sảnh Chính Nghĩa
Thời Gian Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng6
+
Mảnh Sắt Trắng12
+
16h
Phồn Vinh Của Sảnh Chính Nghĩa
Phồn Vinh Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng10
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
Thương Mại Của Sảnh Chính Nghĩa
Thương Mại Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
Công Vụ Của Sảnh Chính Nghĩa
Công Vụ Của Sảnh Chính Nghĩa
Gỗ Ngô Đồng8
+
Mảnh Sắt Trắng10
+
16h
Đèn Dây Cót -
Đèn Dây Cót - "Cung Đường Sáng Sủa"
Gỗ Ngô Đồng4
+
Mảnh Sắt6
+
14h
Đèn Dây Cót -
Đèn Dây Cót - "Ánh Sáng Cận Cảnh"
Gỗ Ngô Đồng2
+
Mảnh Sắt6
+
14h
Đèn Dây Cót -
Đèn Dây Cót - "Ngoại Ô Bừng Sáng"
Gỗ Ngô Đồng6
+
Mảnh Sắt6
+
14h
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton