Sen Nilotpala

Sen Nilotpala
Sen NilotpalaNameSen Nilotpala
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Sumeru
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material, Ingredient, Alchemy Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở vùng nước Sumeru
DescriptionMọc trong rừng và đầm lầy, hoa phát sáng như mặt trăng. Chỉ nở vào ban đêm.
Description (Codex)Mọc trong rừng và đầm lầy, hoa phát sáng như mặt trăng. Chỉ nở vào ban đêm.
Trong những câu chuyện dân gian xa xưa nhất ở vùng đất này, cỗ xe của Thần Mặt Trăng cũng rực rỡ như mặt trời, lúc đó vạn vật trên mặt đất đều mong chờ ân trạch này. Sau đó mũi tên xé toạc bầu trời cuối cùng đã làm vỡ nát viên ngọc trang trí trên cỗ xe thơm ngát, thế nhân từ đó không thể nào chiêm ngưỡng dung nhan của Nguyệt Dạ Quân Vương nữa. Trăm hoa chuyển sang phục vụ cho chủ mới, chỉ có Sen Nilotpala vẫn mãi đắm mình trong khúc ca theo đuổi hồi ức dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
阿米尔NPC送礼任务$HIDDEN阿米尔NPC送礼任务$HIDDEN
Sen Nilotpala4
阿莲佐NPC送礼任务$HIDDEN阿莲佐NPC送礼任务$HIDDEN
Sen Nilotpala4
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Tighnari
Tighnari5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowdendro
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng
Mỏ Vua Nấm
Bột Huỳnh Quang
Sen Nilotpala
Triết Học Của
Chân Ý Vạn Kiếp
Layla
Layla4
RarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn
Bản Vẽ Phong Ấn
Sen Nilotpala
Triết Học Của
Gương Mushin
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
Đá Cộng Hưởng Thảo Thần Đồng
Đá Cộng Hưởng Thảo Thần Đồng
Sen Nilotpala5
+
Nấm Thánh Rukkhashava5
+
Mảnh Pha Lê1
+
Mora500
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton