Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục

Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc LụcNamePhôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyCrafted Item, Ingredient, Forging Ingredient, Alchemy Ingredient
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Thưởng khiêu chiến "Vua Sói" hoặc "Vùng Đất Thảo Phạt" khu vực Mondstadt, Liyue, Inazuma
DescriptionNguyên liệu gốc tạo ra vũ khí. Thông qua chế tạo, có thể tạo ra trọng kiếm 4 sao.
Trong triết học cho rằng, Đại Lý Thạch có tiềm năng trở thành tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Những phôi gốc này cũng có khả năng vô hạn. Thật khiến người khác mong chờ.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Drop

IconNameGradeDrop
Vua sói bắc phong, lãnh chúa Lang Lãnh
Vua sói bắc phong, lãnh chúa Lang LãnhBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Lông Vũ Bắc Phong
Móng Vuốt Bắc Phong
Linh Hồn Bắc Phong
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Hoàng Ngọc Cứng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Mã Não Cháy
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Phong Ma Long Bão Tố
Phong Ma Long Bão TốBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Tùng Thạch Tự Tại
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Miếng Tùng Thạch Tự Tại
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Thanh Kim Sạch
Lông Vũ Đông Phong
Móng Vuốt Đông Phong
Hơi Thở Đông Phong
Tùng Thạch Tự Tại
Tử Tinh Thắng Lợi
Thanh Kim Sạch
Childe
ChildeBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thôn Thiên Kình - Sừng
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Thanh Kim Sạch
Tử Tinh Thắng Lợi
Ngọc Băng
Azhdaha
AzhdahaBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Mã Não Cháy
Tử Tinh Thắng Lợi
Hoàng Ngọc Cứng
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Thanh Kim Sạch
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Signora
SignoraBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thời Khắc Tan Chảy
Bướm Hỏa Ngục
Trái Tim Tro Bụi
Ngọc Băng
Mã Não Cháy
Magatsu Mitake Narukami no Mikoto
Magatsu Mitake Narukami no MikotoBoss
EXP Mạo Hiểm
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thủ Ấn Hung Tướng
Nước Mắt Tai Ương
Chân Ý Vạn Kiếp
Tử Tinh Thắng Lợi
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Trung Địa1
+
Dung Môi Ảo Mộng2
items per Page
PrevNext

Domain

IconNameMonstersReward
Đi Vào Phế Tích Phong Long
Đi Vào Phế Tích Phong Long
Phong Ma Long Bão Tố
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Tùng Thạch Tự Tại
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Miếng Tùng Thạch Tự Tại
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Thanh Kim Sạch
Lông Vũ Đông Phong
Móng Vuốt Đông Phong
Hơi Thở Đông Phong
Tùng Thạch Tự Tại
Tử Tinh Thắng Lợi
Thanh Kim Sạch
Vào
Vào "Hoàng Kim Ốc"
Childe
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thôn Thiên Kình - Sừng
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Thanh Kim Sạch
Tử Tinh Thắng Lợi
Ngọc Băng
Rễ Cây Phục Long
Rễ Cây Phục Long
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Mã Não Cháy
Tử Tinh Thắng Lợi
Hoàng Ngọc Cứng
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Thanh Kim Sạch
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Đảo Narukami - Thiên Thủ
Đảo Narukami - Thiên Thủ
Signora
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thời Khắc Tan Chảy
Bướm Hỏa Ngục
Trái Tim Tro Bụi
Ngọc Băng
Mã Não Cháy
Hồi Kết Của Giấc Mơ
Hồi Kết Của Giấc Mơ
Magatsu Mitake Narukami no Mikoto
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Thủ Ấn Hung Tướng
Nước Mắt Tai Ương
Chân Ý Vạn Kiếp
Tử Tinh Thắng Lợi
items per Page
PrevNext

Stage

IconNameMonstersReward
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn I
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn I
Childe
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn II
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn II
Childe
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Thôn Thiên Kình - Sừng
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn III
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn III
Childe
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Thôn Thiên Kình - Sừng
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn IV
Hồi ức: Hoàng kim và cái bóng cô đơn IV
Childe
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Thôn Thiên Kình - Sừng
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Ngọc Băng Vụn
Mảnh Ngọc Băng Vỡ
Miếng Ngọc Băng
Ngọc Băng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi I
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi I
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi II
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi II
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi III
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi III
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi IV
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi IV
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Vụn Mã Não Cháy
Mảnh Mã Não Cháy
Miếng Mã Não Cháy
Mã Não Cháy
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi I
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi I
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi II
Hồi ức: Rồng lay chuyển núi đồi II
Azhdaha
EXP Mạo Hiểm300
Mora
EXP Yêu Thích
Vương Miện Vua Rồng
Nhánh Huyết Ngọc
Vảy Vàng
Vụn Thanh Kim Sạch
Mảnh Thanh Kim Sạch
Miếng Thanh Kim Sạch
Vụn Tử Tinh Thắng Lợi
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vụn Hoàng Ngọc Cứng
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Dung Môi Ảo Mộng
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Cuồng Chiến
Giáo Quan
Kẻ Lưu Đày
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục
Phôi Cung Bắc Lục
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Cửa Hàng Lưu Niệm
items per Page
PrevNext

Reputation

IconName
Anh Đào Thần
Anh Đào Thần
items per Page
PrevNext

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Mẫu Cổ Hoa
Mẫu Cổ Hoa
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Kiếm Bạch Ảnh
Kiếm Bạch Ảnh
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Tuyết Vùi Tinh Ngân
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Quặng Tinh Ngân50
+
Mora500
+
10s
Trường Đao Katsuragi
Trường Đao Katsuragi
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Miếng Tử Tinh50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Phôi Trọng Kiếm Trung Địa
Phôi Trọng Kiếm Trung Địa
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Dung Môi Ảo Mộng2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton