Đậu hũ

Đậu hũ
Đậu hũNameĐậu hũ
Type (Ingame)Nguyên Liệu Thực Phẩm
FamilyIngredient, Cooking Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Mua ở Tiệm Tạp Hóa Liyue
Mua trong Tiệm Tạp Hóa Inazuma
Mua ở Tiệm Tạp Hóa Sumeru
DescriptionSản phẩm tươi ngon từ đậu. Ngậy như vị sữa đông.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
磨坊主送礼任务$HIDDEN磨坊主送礼任务$HIDDEN
Đậu hũ8
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Tiệm Tạp Hóa
Xiaobai Shop
n/a
Tiệm Tạp Hóa
Kiyoko Shop
Tiệm Tạp Hóa
items per Page
PrevNext

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Súp Miso Kỳ Lạ
Súp Miso Kỳ Lạ
Đậu hũ1
+
Rong Biển1
Súp Miso
Súp Miso
Đậu hũ1
+
Rong Biển1
Súp Miso Ngon
Súp Miso Ngon
Đậu hũ1
+
Rong Biển1
"Ấm Áp"
Đậu hũ1
+
Rong Biển1
+
Thoma
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Kỳ Lạ
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Kỳ Lạ
Cỏ Kim Ngư2
+
Đậu hũ2
+
Đài Sen1
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc
Cỏ Kim Ngư2
+
Đậu hũ2
+
Đài Sen1
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Ngon
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Ngon
Cỏ Kim Ngư2
+
Đậu hũ2
+
Đài Sen1
Đậu Hũ Gạch Cua Kỳ Lạ
Đậu Hũ Gạch Cua Kỳ Lạ
Gạch Cua1
+
Đậu hũ1
Đậu Hũ Gạch Cua
Đậu Hũ Gạch Cua
Gạch Cua1
+
Đậu hũ1
Đậu Hũ Gạch Cua Ngon
Đậu Hũ Gạch Cua Ngon
Gạch Cua1
+
Đậu hũ1
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton