Shenhe

Shenhe
ShenheNameShenhe
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionĐệ tử tiên gia, khí chất thoát tục, ẩn cư tại núi rừng Liyue, tính cách lãnh đạm như tiên nhân.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Shenhe
Shenhe5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
polearmcryo
Miếng Ngọc Băng
Vảy Giả Tộc Rồng
Mật Hoa Lấp Lánh
Thanh Tâm
Triết Học Của
Bướm Hỏa Ngục
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton