Yoimiya

Yoimiya
YoimiyaNameYoimiya
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionChủ tiệm Pháo Hoa Naganohara, Nữ Hoàng Lễ Hội Hè, là người thợ tài năng gửi gắm nguyện vọng của mọi người vào pháo hoa.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Yoimiya
Yoimiya5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowpyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọc Lửa Âm Ỉ
Bản Vẽ Phong Ấn
Cỏ Naku
Triết Học Của
Vương Miện Vua Rồng
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton