Vé Dạo Chơi Lễ Hội

Vé Dạo Chơi Lễ Hội
Vé Dạo Chơi Lễ HộiNameVé Dạo Chơi Lễ Hội
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành khiêu chiến "Bách Phát Bách Trúng" sẽ nhận được
Hoàn thành khiêu chiến "Muôn Hoa Trong Gió" sẽ nhận được
Hoàn thành khiêu chiến "Bài Ca Của Gió" sẽ nhận được
DescriptionVé thưởng nhận được trong sự kiện Lễ Hội Hoa Gió, có thể dùng để đổi thưởng.
Bản chất người Mondstadt là lạc quan. Vào vụ mùa thu hoạch các loại cây trồng khác nhau và các sự kiện lịch sử đáng nhớ trong quá khứ đều có các lễ kỷ niệm tương ứng. Biết đâu một ngày nào đó, khi người ngoại bang giải quyết xong sự kiện “Tai Họa Rồng”, họ cũng sẽ có một lễ hội tương ứng thì sao ...?

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Event

IconNameRewardReward (Total)Ver
Lễ Hội Hoa Gió
Lễ Hội Hoa Gió
Nguyên Thạch520
Vé Dạo Chơi Lễ Hội2400
Kinh Nghiệm Anh Hùng70
Mora700K
Vương Miện Trí Thức1
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Bong Bóng Kỉ Niệm Lễ Hội Hoa Gió1
Cung Đàn Của Gió1
Bài Ca Hoa Gió1
4
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử6
Xác Tàu Tháp Cô Vương6
Răng Vỡ Sói Bão6
Nham Thạch Rừng Băng Giá6
Hống Đơn Biển Sương Mù6
Mảnh Thiên Thạch Đen6
Bụi Biến Đổi120
Ma Khoáng Tinh Đúc20
2.8.0
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton