Tinh Trần Vô Chủ

Tinh Trần Vô Chủ
Tinh Trần Vô ChủNameTinh Trần Vô Chủ
Type (Ingame)Phiếu Đổi Thưởng-Thường
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionTiền dùng để đổi tài nguyên hiếm trong cửa hàng.
Bụi tinh còn sót lại của ngôi sao may mắn. Tích lũy nó, không chừng có thể tạo ra một vận mệnh mới.

Used By

Shop

Name
Đổi Bụi Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

One response to “Tinh Trần Vô Chủ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton