Nấm Sao Cháy Khô

Nấm Sao Cháy Khô
Nấm Sao Cháy KhôNameNấm Sao Cháy Khô
Type (Ingame)Thực phẩm
FamilyHealing Item, Food, Vendor Food
RarityRaritystr
EffectHồi 1 HP cho nhân vật
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
DescriptionLoại nấm có hình ngôi sao năm cánh, có tán, sức sống rất ngoan cường. Trông như bị nướng cháy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton