Nấm Sao Bung Nở

Nấm Sao Bung Nở
Nấm Sao Bung NởNameNấm Sao Bung Nở
Type (Ingame)Thực phẩm
FamilyHealing Item, Food, Vendor Food
RarityRaritystr
EffectHồi 800 HP cho nhân vật
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
DescriptionLoại nấm có hình ngôi sao năm cánh, có tán, sức sống rất ngoan cường. Nó dường như tràn đầy năng lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton