Cua Hoàng Kim Ngon

Cua Hoàng Kim Ngon
Cua Hoàng Kim NgonNameCua Hoàng Kim Ngon
Type (Ingame)Thực Phẩm
FamilyFood, Vendor Food
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionCua bọc trong bột mỳ được chiên giòn rồi xào với gừng và tỏi, khi trưng ra đĩa màu sắc của cua như được đặt trên thỏi vàng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton