Tinh Thể Sấm Sét

Tinh Thể Sấm Sét
Tinh Thể Sấm SétNameTinh Thể Sấm Sét
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành khiêu chiến "Trận Hình Tinh Xảo" có thể nhận
DescriptionTinh thể ngưng tụ lôi quang màu tím xanh, chứa đầy sức mạnh nguyên tố Lôi kỳ lạ. Bạn có thể đổi lấy những bảo vật giá trị trong khoảng thời gian "Truy Tìm Vết Sấm".

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Domain

IconNameMonstersReward
Trận Hình Tinh Xảo
Trận Hình Tinh Xảo
Mô Hình Động Cơ Vĩnh Cửu
Tinh Thể Sấm Sét300
items per Page
PrevNext

Stage

IconNameMonstersReward
Trận Hình Tinh Xảo
Trận Hình Tinh Xảo
Mô Hình Động Cơ Vĩnh Cửu
Tinh Thể Sấm Sét300
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton