Layla

Layla
LaylaNameLayla
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionHọc sinh của Học Viện Rtawahist, chuyên nghiên cứu Lý Luận Tinh Tượng Học. Thường hay mộng du, mất ngủ trường kỳ, đau đầu vì những vấn đề về giấc ngủ.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Layla
Layla4
RarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn
Bản Vẽ Phong Ấn
Sen Nilotpala
Triết Học Của
Gương Mushin
items per Page
PrevNext

One response to “Layla”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton