Candace

Candace
CandaceNameCandace
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionHậu duệ của Vua Deshret với con mắt bên trái màu hổ phách, là người thủ hộ của Làng Aaru.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Candace
Candace4
RarstrRarstrRarstrRarstr
polearmhydro
Miếng Thanh Kim Sạch
Khối Tứ Diện Dẫn Sáng
Băng Đỏ Viền Vàng
Quả Xích Niệm
Triết Học Của
Nước Mắt Tai Ương
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton