Hoa Romaritime

Hoa Romaritime
Hoa RomaritimeNameHoa Romaritime
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Fontaine
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material, Ingredient, Alchemy Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Đề xuất: Thu thập ở Đại Dương Salacia
DescriptionĐóa hoa màu xanh lam nhạt nhòa nhưng cao quý. Nhụy hoa mềm mại có khả năng hút nước và đàn hồi tốt, là nguyên liệu cho nhiều loại vật dụng hàng ngày.
Description (Codex)Đóa hoa màu xanh lam nhạt nhòa nhưng cao quý. Nhụy hoa mềm mại có khả năng hút nước và đàn hồi tốt, là nguyên liệu cho nhiều loại vật dụng hàng ngày.
Loài hoa tượng trưng cho trung thành và lời thề không thay đổi.
Trong dân gian Fontaine, Hoa Romaritime từng là tinh linh nước nhiệt tình theo đuổi Egeria. Liên tưởng này chủ yếu bắt nguồn từ tập tính sinh vật một khi gặp nguyên tố Thủy là nó sẽ bung nở, cùng đặc tính quá ít tri thức và quá nhiều mong muốn biểu đạt của con người.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
瑟萝NPC送礼任务$HIDDEN瑟萝NPC送礼任务$HIDDEN
Hoa Romaritime4
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Xana Shop
Arouet Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Freminet
Freminet4
RarstrRarstrRarstrRarstr
claymorecryo
Miếng Ngọc Băng
Linh Kiện Dây Cót - Coppelius
Kết Tinh Đại Dương
Hoa Romaritime
Triết Học Của
Dương Xỉ Đất Trời
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
Đá Cộng Hưởng Thủy Thần Đồng
Đá Cộng Hưởng Thủy Thần Đồng
Hoa Romaritime5
+
Tường Vi Cầu Vồng5
+
Mảnh Pha Lê1
+
Mora500
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton