Trứng Chim

Trứng Chim
Trứng ChimNameTrứng Chim
Type (Ingame)Nguyên Liệu Thực Phẩm
FamilyIngredient, Cooking Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
DescriptionTrứng gia cầm có thể bổ sung dinh dưỡng cho cả ngày dài.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
Bí quyết nấu nướng
Bí quyết nấu nướngNgoài thành Mondstadt, hình như nhà mạo hiểm Lynn đang chuẩn bị nấu nướng...
Nấm Rơm5
Thịt Gia Cầm10
Tiểu Mạch5
Trứng Chim5
轻策来客任务奖励发放A$UNRELEASED$HIDDENn/a
Trứng Chim1
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Draff Shop
Ashpazi Shop
n/a
items per Page
PrevNext

Handbook

IconName
Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 4
Bằng Chứng Mạo Hiểm
items per Page
PrevNext

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Trứng Chiên Teyvat Kỳ Lạ
Trứng Chiên Teyvat Kỳ Lạ
Trứng Chiên Teyvat
Trứng Chiên Teyvat
Trứng Chiên Teyvat Ngon
Trứng Chiên Teyvat Ngon
Trứng Chiên Teyvat Cháy
Trứng Chiên Teyvat Cháy
Trứng Chim1
+
Bennett
Trứng Trà Vân Ngọc Kỳ Lạ
Trứng Trà Vân Ngọc Kỳ Lạ
Trà Tiên Trầm Ngọc1
+
Trứng Chim1
Trứng Trà Vân Ngọc
Trứng Trà Vân Ngọc
Trà Tiên Trầm Ngọc1
+
Trứng Chim1
Trứng Trà Vân Ngọc Ngon
Trứng Trà Vân Ngọc Ngon
Trà Tiên Trầm Ngọc1
+
Trứng Chim1
Trứng Cuộn Kỳ Lạ
Trứng Cuộn Kỳ Lạ
Trứng Chim1
+
Đường1
Trứng Cuộn
Trứng Cuộn
Trứng Chim1
+
Đường1
Trứng Cuộn Ngon
Trứng Cuộn Ngon
Trứng Chim1
+
Đường1
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton