Rượu có vị sai sai

Rượu có vị sai sai
Rượu có vị sai saiNameRượu có vị sai sai
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionLoại rượu trái cây, nhưng mùi vị khác với "Nhật Lạc Mondstadt" mà Quinn miêu tả...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton