Yun Jin

Yun Jin
Yun JinNameYun Jin
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionDiễn viên hát kịch nổi tiếng Liyue, hội tụ cả tài viết kịch và ca xướng. Phong cách riêng biệt, thanh lịch xinh đẹp, thần thái ngút trời.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Yun Jin
Yun Jin4
RarstrRarstrRarstrRarstr
polearmgeo
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Sừng Vua Quái Cảnh
Mặt Nạ Bẩn
Bách Hợp Lưu Ly
Triết Học Của
Trái Tim Tro Bụi
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton