Zhongli

Zhongli
ZhongliNameZhongli
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionLà vị khách thần bí được "Vãng Sinh Đường" mời đến. Kiến thức uyên bác, có hiểu biết sâu rộng đối với nhiều sự vật sự việc.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Zhongli
Zhongli5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
polearmgeo
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Tháp Huyền Nham
Tinh Slime
Thạch Phách
Triết Học Của
Thôn Thiên Kình - Sừng
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton