Bùa Hoàn Hảo

Bùa Hoàn Hảo
Bùa Hoàn HảoNameBùa Hoàn Hảo
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Hoàn thành "Muôn Sắc Khắc Niên Hoa" để nhận
DescriptionXem ra rất có giá trị, có lẽ có thể dùng để đổi lấy một vật nào đó...

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest Chapter

IconNameRewards
Phi Hoa Chiếu Thuyền, Hải Thượng Lao Nguyệt
Phi Hoa Chiếu Thuyền, Hải Thượng Lao Nguyệt
Nguyên Thạch60
Bùa Hoàn Hảo200
Kinh Nghiệm Anh Hùng3
Mora30000
items per Page
PrevNext

Quest

IconNameDescriptionRewards
Phi Hoa Chiếu Thuyền, Hải Thượng Lao Nguyệt
Phi Hoa Chiếu Thuyền, Hải Thượng Lao NguyệtNingguang có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó...
Nguyên Thạch60
Bùa Hoàn Hảo200
Kinh Nghiệm Anh Hùng3
Mora30000
items per Page
PrevNext

Event

IconNameRewardReward (Total)Ver
Muôn Sắc Khắc Niên Hoa
Muôn Sắc Khắc Niên Hoa
Nguyên Thạch
Vương Miện Trí Thức
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
Hướng Dẫn Của
Nguyên Thạch960
Bùa Hoàn Hảo1200
Mora1340K
Kinh Nghiệm Anh Hùng64
Ma Khoáng Tinh Đúc84
Công Thức: Phúc Lộc Tràn Đầy1
Bùa Chúc Phúc3000
Bùa Hàng Ma2220
Mây Trôi Nghìn Trùng Đón Tiếng Mưa1
Ánh Sao Tô Điểm Khắp Đêm Bạc1
Tễ Thanh Yểu Mạn Nhiễm Hàn Anh1
Tuyết Tán Yên Hỏa Thứ Đệ Huyền1
Kim Trản Huỳnh Hoa Tự Quyển Toàn1
Thụy Nguyệt Hỏa Thụ Lạc Bạch Gian1
1
Ánh Lửa Lấp Lánh Dodoco1
Tài Vận Hanh Thông Suốt Cả Năm1
Ý Chí Bất Khuất Không Bỏ Cuộc1
Đèn Tiêu Muôn Sắc Kết Nhân Duyên1
Nhà Nhà Tề Tựu Dùng Bữa Ngon1
Tinh Nghịch Ngây Thơ Bánh Ngô Đồng1
Mảnh Mã Não Cháy6
Mảnh Thanh Kim Sạch6
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi6
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại6
Mảnh Ngọc Băng Vỡ6
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng6
Hương Thơm Lễ Hội - 1
Hương Thơm Lễ Hội - 1
Đèn Cầu Vồng - Cảnh Đêm Yên Bình1
Sạp Quà Tặng - Sắc Màu1
Sạp Cầu Vồng - Xanh Thẫm1
Sạp Cầu Vồng - Đỏ Ngọc1
Tường Vân Uyển Hồng Phi Đoạn Trụ Y1
Ngọn Nến Bung Tỏa - 1
Đèn Cầu Vồng - Nguyên Thần Cát Khánh1
Vương Miện Trí Thức1
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
Hướng Dẫn Của 6
Triết Học Của 2
2.8.0
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Sự Kiện
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton