Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

IconNameRarityFamily
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành2
RarstrRarstr
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành2
RarstrRarstr
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành2
RarstrRarstr
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành2
RarstrRarstr
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
items per Page
PrevNext
Table of Content
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ HànhNameBút Ký Của Nhà Lữ Hành
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBút Ký Của Nhà Lữ Hành
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionManh mối được tìm thấy trong di tích "phía bắc" Quy Li Nguyên: "Đoàn kết một lòng, mãi không đổi thay".
Manh mối được tìm thấy trong di tích "phía bắc" Quy Li Nguyên: "Đoàn kết một lòng, mãi không đổi thay".

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ HànhNameBút Ký Của Nhà Lữ Hành
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBút Ký Của Nhà Lữ Hành
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionManh mối được tìm thấy trong di tích "phía đông" Quy Li Nguyên: "Trí tuệ giống như nước, vận dụng vạn vật, trong sáng như gương."
Manh mối được tìm thấy trong di tích "phía đông" Quy Li Nguyên: "Trí tuệ giống như nước, vận dụng vạn vật, trong sáng như gương."

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ HànhNameBút Ký Của Nhà Lữ Hành
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBút Ký Của Nhà Lữ Hành
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionManh mối được tìm thấy trong di tích "phía nam" Quy Li Nguyên: "Gân cốt rắn rỏi, hành động đúng lúc."
Manh mối được tìm thấy trong di tích "phía nam" Quy Li Nguyên: "Gân cốt rắn rỏi, hành động đúng lúc."

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành

Bút Ký Của Nhà Lữ Hành
Bút Ký Của Nhà Lữ HànhNameBút Ký Của Nhà Lữ Hành
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBút Ký Của Nhà Lữ Hành
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionManh mối được tìm thấy trong di tích "phía tây" Quy Li Nguyên: "Đức hạnh như cây ngay, bao phủ che chở, không ngừng sinh sôi."
Manh mối được tìm thấy trong di tích "phía tây" Quy Li Nguyên: "Đức hạnh như cây ngay, bao phủ che chở, không ngừng sinh sôi."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton