Ấn Phong

Ấn Phong
Ấn PhongNameẤn Phong
Type (Ingame)Con Dấu 7 Đất Nước
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Thưởng Thám Hiểm Khu Vực Mondstadt
DescriptionDấu ấn nhận được khi có được sự chấp nhận của hàng ngàn ngọn gió ở Mondstadt.
Dùng để đổi vật phẩm đặc biệt trong thành Mondstadt.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Reputation

IconName
Thất Thiên Thần Tượng - Phong
Thất Thiên Thần Tượng - Phong
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Cửa Hàng Lưu Niệm
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton