Lisa

Lisa
LisaNameLisa
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Nhận Khi Làm Nhiệm Vụ
DescriptionNgười quản lý thư viện biếng nhác nhưng thông thái, là sinh viên tốt nghiệp thiên tài "Hai Trăm Năm Có Một" của Giáo Viện Sumeru.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Lisa
Lisa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
catalystelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Lăng Kính Sấm Sét
Tinh Slime
Quả Dâu Đỏ
Triết Học Của
Móng Vuốt Đông Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton