Jean-cho cb1

Jean-cho cb1
Jean-cho cb1NameJean-cho cb1
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Nhận Khi Làm Nhiệm Vụ
DescriptionNhận Jean cấp 15

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Jean
Jean5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordanemo
Miếng Tùng Thạch Tự Tại
Hạt Giống Bão
Mặt Nạ Bẩn
Hạt Bồ Công Anh
Triết Học Của
Lông Vũ Đông Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton