Cảm Hứng Chiến Lược

Cảm Hứng Chiến Lược
Cảm Hứng Chiến LượcNameCảm Hứng Chiến Lược
FamilyCurrency
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Nhận từ Từ Thiện Và Sáng Tạo
DescriptionTài liệu ghi chép các lý thuyết kinh doanh và các trường hợp kinh doanh khác nhau, đối với những người có kinh nghiệm, mỗi trang mỗi câu chữ đều có thể đem lại cảm hứng để họ cải thiện chiến lược kinh doanh của tiệm mình.

Obtained From

Event

IconNameRewardReward (Total)Ver
Khúc Ca Vang Trong Rượu
Khúc Ca Vang Trong Rượu
Nguyên Thạch
Vương Miện Trí Thức
Mũi Nhọn Của Gió
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Xác Tàu Tháp Cô Vương
Răng Vỡ Sói Bão
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Mora
Mũi Nhọn Của Gió1
Mora1240K
Hướng Dẫn Của 5
Xác Tàu Tháp Cô Vương19
Lông Vũ Chuyển Gió4
Hướng Dẫn Của 5
Răng Vỡ Sói Bão19
Hướng Dẫn Của 5
Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử19
Kinh Nghiệm Anh Hùng40
Ma Khoáng Tinh Đúc25
Nguyên Thạch1000
Độ Náo Nhiệt Lễ Hội1180
Triết Học Của 3
Triết Học Của 3
Triết Học Của 3
Quầy Hàng Từ Thiện Gió Tây Vù Vù1
Khung Sạp - Mâm Xôi Đỏ1
Cảm Hứng Chiến Lược600
Vương Miện Trí Thức1
EXP Nhà Mạo Hiểm20
Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang40
3.1.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton