Navia

Navia
NaviaNameNavia
Type (Ingame)Mở khóa nhân vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionHội trưởng hiện tại của Spina di Rosula, là một cô chủ dễ thương và rất có trách nhiệm.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Navia
Navia5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
claymoregeo
Miếng Hoàng Ngọc Cứng
Linh Kiện Dây Cót - Coppelius
Kết Tinh Đại Dương
Giọt Sương Ban Sớm
Triết Học Của
Sợi Không Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton