Collei

Collei
ColleiNameCollei
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionKiểm lâm tập sự nhiệt tình của Rừng Avidya, nhưng đằng sau sự nhiệt tình đó là một trái tim hướng nội đau buồn.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
3.0木刻隐藏奖励$HIDDENn/a
Collei1
items per Page
PrevNext

Event

IconNameRewardReward (Total)Ver
Trở Về Tuổi Thơ
Trở Về Tuổi Thơ
Nguyên Thạch
Vương Miện Trí Thức
Collei
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Triết Học Của
Triết Học Của
Triết Học Của
Ma Khoáng Tinh Đúc
Mora
Nguyên Thạch1040
Sổ Tay Chế Tác5000
Ma Khoáng Tinh Đúc76
Quầy Trưng Bày Rừng Sâu1
Mora1420K
Kinh Nghiệm Anh Hùng54
Phác Thảo Nhanh2400
Hướng Dẫn Của 14
Hướng Dẫn Của 14
Hướng Dẫn Của 14
Máy Ảnh Tinh Tế1
Collei1
Thân Màu Gỗ - Ngả Nghiêng1
Thân Màu Gỗ - Ngoan Ngoãn Nghỉ Ngơi1
Thân Màu Gỗ - Grừ Grừ1
Thân Màu Gỗ - Lão Thông Thái1
Thân Màu Hoa - Ngả Nghiêng1
Thân Màu Hoa - Ngoan Ngoãn Nghỉ Ngơi1
Thân Màu Hoa - Grừ Grừ1
Thân Màu Hoa - Lão Thông Thái1
Thân Màu Nước - Ngả Nghiêng1
Thân Màu Nước - Ngoan Ngoãn Nghỉ Ngơi1
Thân Màu Nước - Grừ Grừ1
Thân Màu Nước - Lão Thông Thái1
Đầu Màu Gỗ - Hơ Hơ1
Đầu Màu Gỗ - Hi Hi1
Đầu Màu Gỗ - Hừ Hừ1
Đầu Màu Gỗ - Hu Hu1
Đầu Màu Hoa - Hơ Hơ1
Đầu Màu Hoa - Hi Hi1
Đầu Màu Hoa - Hừ Hừ1
Đầu Màu Hoa - Hu Hu1
Đầu Màu Nước - Hơ Hơ1
Đầu Màu Nước - Hi Hi1
Đầu Màu Nước - Hừ Hừ1
Đầu Màu Nước - Hu Hu1
Mắt Tượng Gỗ - Nghe Nè1
Mắt Tượng Gỗ - Xin Chào1
Mắt Tượng Gỗ - Bạn Nói Gì1
Mắt Tượng Gỗ - Không Phải Chứ1
Nón Tượng Gỗ - Thương Nhân1
Nón Tượng Gỗ - Cư Dân Rừng Rậm1
Nón Tượng Gỗ - Thầy Bói1
Nón Tượng Gỗ - Lười Biếng1
Nón Tượng Gỗ - Đưa Tiễn1
Áo Choàng Tượng Gỗ - Kiểm Lâm1
Áo Choàng Tượng Gỗ - Bác Học1
Áo Choàng Tượng Gỗ - Ca Sĩ1
Vương Miện Trí Thức1
Mảnh Mã Não Cháy6
Mảnh Thanh Kim Sạch6
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng6
Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi6
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại6
Mảnh Ngọc Băng Vỡ6
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng6
Triết Học Của 2
Triết Học Của 2
Triết Học Của 2
3.0
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Collei
Collei4
RarstrRarstrRarstrRarstr
bowdendro
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng
Mỏ Vua Nấm
Mũi Tên Sắc Bén
Nấm Thánh Rukkhashava
Triết Học Của
Nước Mắt Tai Ương
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton