Gỗ Chà Là

Gỗ Chà Là
Gỗ Chà LàNameGỗ Chà Là
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Sa Mạc Sumeru
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ từ Cây Chà Là, tuy không có kết cấu và đường vân quá xuất sắc, nhưng lại có khả năng giữ nước mạnh và dễ bảo dưỡng.
Có thể sử dụng để làm đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Bàn Sa Mạc - Tận Tâm
Bàn Sa Mạc - Tận Tâm
Gỗ Chà Là12
+
14h
Tủ Đứng Sa Mạc - Đồ Linh Tinh
Tủ Đứng Sa Mạc - Đồ Linh Tinh
Gỗ Chà Là12
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton