Tidalga

Tidalga
TidalgaNameTidalga
Type (Ingame)Nguyên Liệu Thực Phẩm
FamilyIngredient, Alchemy Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập dưới nước Fontaine
DescriptionLoài tảo trôi dạt theo sóng, sống dựa vào chất dinh dưỡng do những thực vật khác nhả ra. Tuy thường bị tưởng nhầm là động vật phù du, nhưng bản chất thật ra là thực vật phù du.
Description (Codex)Loài tảo trôi dạt theo sóng, sống dựa vào chất dinh dưỡng do những thực vật khác nhả ra. Tuy thường bị tưởng nhầm là động vật phù du, nhưng bản chất thật ra là thực vật phù du.
Theo ghi chép, các nhà triết học cổ đại đã từng ca ngợi sự tồn tại của Tidalga, gọi nó là "sinh linh cao quý nhất ở phàm thế", bởi vì "tuy là động vật có ý chí tự do, nhưng lại không dựa vào việc nuốt chửng sinh mệnh để duy trì sự sống". Cách tán dương này theo đà phát triển của kiến thức sinh vật đã dần biến mất.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
(test)好事多磨任务隐藏奖励$UNRELEASED$HIDDENn/a
Tidalga8
达尼奥NPC送礼任务$HIDDEN达尼奥NPC送礼任务$HIDDEN
Tidalga4
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Xana Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Shop

Name
Lò Rèn
n/a
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
"Nước Tinh Khiết"
Tiểu Mạch3
+
Quả Thông2
+
Tidalga1
+
Mora100
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton