Viparyas

Viparyas
ViparyasNameViparyas
Type (Ingame)Nguyên Liệu
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Đề xuất: Thu thập ở Vanarana
DescriptionLoài hoa không có hạt giống.
Chỉ khi mặt đất nhớ lại, Viparyas sẽ nở rộ.
Description (Codex)Loài hoa không có hạt giống.
Chỉ khi mặt đất nhớ lại, Viparyas sẽ nở rộ.
Rừng rậm ở Sumeru là chiếc giường của mơ mộng, những đứa trẻ trong rừng có một quãng đời sẽ đi trong giấc mơ. Sau đó, có một số đứa trẻ rời khỏi giấc mơ rừng sâu, nhưng rừng sâu sẽ không bao giờ quên.

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton