Bọ Thánh Kim

Bọ Thánh Kim
Bọ Thánh KimNameBọ Thánh Kim
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Sumeru
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở di tích sa mạc Sumeru
DescriptionMột loài bọ cánh cứng ngoan cường sống trên biển cát rộng lớn. Đường vân màu vàng trên vỏ dường như gợi ý một số liên quan đến các di tích cổ nằm rải rác trên sa mạc.
Description (Codex)Một loài bọ cánh cứng ngoan cường sống trên biển cát rộng lớn. Hoa văn trên lớp vỏ của nó như ám chỉ chúng có nguồn gốc nào đó với di tích cổ xưa trong sa mạc.
Truyền thuyết kể rằng, trong thời đại mà vua sa mạc cai trị mặt đất, vào buổi lễ khải hoàn của Thành Phố Ngàn Cột, các tư tế giỏi ma thuật sẽ phong ấn linh hồn của những kẻ chiến bại vào đám côn trùng này, rồi dùng danh nghĩa Al-Ahmar để ra lệnh cho chúng vĩnh viễn bảo vệ đền thần và cung điện. Sau này, khi đền thần và cung điện sụp đổ, chỉ còn lại những con bọ màu vàng này vẫn tiếp tục lời thề xưa đã bị lãng quên.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
纳瓦兹送礼任务$HIDDEN纳瓦兹送礼任务$HIDDEN
Bọ Thánh Kim4
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Cyno
Cyno5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
polearmelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Hạt Tụ Sấm
Bản Vẽ Phong Ấn
Bọ Thánh Kim
Triết Học Của
Thủ Ấn Hung Tướng
items per Page
PrevNext

Map Location

5 responses to “Bọ Thánh Kim”

  • For yall farming: The npc ( Name : Nawaz ) that gives 4 scarabs is located at the top of Aaru village’s waterfall. Interact with the kid to get them

   Expand
   Votes0
   Votes0
   Votes0
   Votes0
   Votes0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton