Trishiraite

Trishiraite
TrishiraiteNameTrishiraite
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Sumeru
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở sa mạc Sumeru
Đề xuất: Thu thập ở Núi Temir
DescriptionHuy thạch đặc biệt, phân bố ở nơi sâu thẳm tại những rặng núi hoang vu, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hình như là do năng lượng nguyên tố hỗn độn ngưng kết thành.
Description (Codex)Huy thạch đặc biệt, phân bố ở nơi sâu thẳm tại những rặng núi hoang vu, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hình như là do năng lượng nguyên tố hỗn độn ngưng kết thành.
Trong truyền thuyết ở Sumeru, dưới lòng đất từng có một đất nước cổ xưa được gọi là Dahri, vì quay lưng với chân lý mà đã dẫn đến tai ương đen tối. Trong cuộc đại chiến mù mịt đó, ngay cả nham thạch kiên cố nhất cũng bị thiêu cháy. Sau đó lửa trận dần tắt, thứ còn sót lại trên mặt đất chính là những khoáng thạch đỏ thẫm này. Nếu như lắng nghe kỹ, hình như bên trong vẫn còn vang vọng âm thanh của trận chiến năm đó.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Sethos
Sethos4
RarstrRarstrRarstrRarstr
bowelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Vảy Giáp Tụ Mây
Băng Đỏ Viền Vàng
Trishiraite
Triết Học Của
Chuông Daka
items per Page
PrevNext

2 responses to “Trishiraite”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton