Hình Ảnh Rõ Ràng

Hình Ảnh Rõ Ràng
Hình Ảnh Rõ RàngNameHình Ảnh Rõ Ràng
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionHình ảnh ghi lại tình hình của thiết bị lưu trữ trong "Lò Luyện Mikage". Không biết Xavier có phán đoán được gì từ đó không...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton