Bích Họa Đảo Vô Danh

Bích Họa Đảo Vô Danh
Bích Họa Đảo Vô DanhNameBích Họa Đảo Vô Danh
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionTranh khắc trên vách đá trên "Đảo Vô Danh". Trong tranh là cảnh một nhóm người chuẩn bị lên thuyền...

Item Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton