Bích Họa Đảo Song Sinh

Bích Họa Đảo Song Sinh
Bích Họa Đảo Song SinhNameBích Họa Đảo Song Sinh
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionTranh khắc trên vách đá trên "Đảo Song Sinh". Ngọn núi trong tranh có một ký hiệu đặc biệt...

Item Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton