Bích Họa Đảo Không Tên

Bích Họa Đảo Không Tên
Bích Họa Đảo Không TênNameBích Họa Đảo Không Tên
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionTranh khắc trên vách đá trên "Đảo Không Tên". Bức tranh dường như đang vẽ cảnh cứu giúp...

Item Story


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton