Bích Họa Đảo Vỡ Vụn

Bích Họa Đảo Vỡ Vụn
Bích Họa Đảo Vỡ VụnNameBích Họa Đảo Vỡ Vụn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionTranh khắc trên vách đá trên "Đảo Vỡ Vụn". Bức tranh dường như đang vẽ 5 vật thể kỳ lạ...

Item Story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton