Bích Họa Đảo Nguy Nan

Bích Họa Đảo Nguy Nan
Bích Họa Đảo Nguy NanNameBích Họa Đảo Nguy Nan
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionTranh khắc trên vách đá trên "Đảo Nguy Nan". Bức tranh dường như đang vẽ lại cảnh gặp nạn trên biển...

Item Story


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton