Thúy Ngọc Nham

Thúy Ngọc Nham
Thúy Ngọc NhamNameThúy Ngọc Nham
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMảnh đá Thúy Ngọc Nham, không biết Bình Lão Lão dùng để làm gì...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton