Ván Gỗ Cũ Nát

Ván Gỗ Cũ Nát
Ván Gỗ Cũ NátNameVán Gỗ Cũ Nát
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, Non-Codex Lore Item
RarityRaritystr
DescriptionVán gỗ cũ nát, bên trên hình như có chữ...

Item Story

"...Nửa phần trước đã không còn nữa mà nửa sau vẫn có thể trôi xa như vậy, không hổ danh là thuyền của ta, ha ha ha...Nhưng mà, đồ vật trên thuyền có lẽ đã chìm xuống biển hết rồi..."
"...Hình như, là trôi theo hướng đông nam chăng? Kệ vậy, vấn đề cần phải giải quyết hiện giờ là làm sao để rời khỏi đây..."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton