Túi tiền tìm thấy bên cạnh giếng khô

Túi tiền tìm thấy bên cạnh giếng khô
Túi tiền tìm thấy bên cạnh giếng khôNameTúi tiền tìm thấy bên cạnh giếng khô
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTúi tiền tìm thấy bên cạnh giếng khô ở Làng Konda.
Hình như bị rơi trong lúc vội vàng, phía trên có in ký hiệu đặc biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton