Vảy Cá Màu Đỏ Nhạt

Vảy Cá Màu Đỏ Nhạt
Vảy Cá Màu Đỏ NhạtNameVảy Cá Màu Đỏ Nhạt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVảy đỏ nhạt của cá biển. Nhìn nó hồi lâu sẽ liên tưởng đến mùa xuân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton