Vảy Cá Màu Vàng Nhạt

Vảy Cá Màu Vàng Nhạt
Vảy Cá Màu Vàng NhạtNameVảy Cá Màu Vàng Nhạt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVảy màu vàng nhạt của cá biển. Nhìn nó hồi lâu sẽ liên tưởng đến mùa thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton