Pha Lê Màu Lam Nhạt

Pha Lê Màu Lam Nhạt
Pha Lê Màu Lam NhạtNamePha Lê Màu Lam Nhạt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMảnh Pha Lê xinh đẹp, toát lên màu lam nhạt tựa tuyết đông đầu mùa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton