Lá thư Cyrus viết cho Iris

Lá thư Cyrus viết cho Iris
Lá thư Cyrus viết cho IrisNameLá thư Cyrus viết cho Iris
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCó vẻ như đây là một bức thư rất dài, khiến người ta tò mò không biết Cyrus đã nói gì trong đó, nhưng xem trộm thư thì có vẻ không hay cho lắm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton