Ảnh chụp phong cảnh Vực Hái Sao

Ảnh chụp phong cảnh Vực Hái Sao
Ảnh chụp phong cảnh Vực Hái SaoNameẢnh chụp phong cảnh Vực Hái Sao
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBức ảnh chụp cho Beatrice, là cảnh trời đêm ở Vực Hái Sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton