Ảnh chụp phong cảnh Đỉnh Lời Thề

Ảnh chụp phong cảnh Đỉnh Lời Thề
Ảnh chụp phong cảnh Đỉnh Lời ThềNameẢnh chụp phong cảnh Đỉnh Lời Thề
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBức ảnh chụp cho Beatrice, là cảnh tượng khi đứng từ Đỉnh Lời Thề nhìn ra bãi biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton