“Thẻ Ngự Thần”

Name"Thẻ Ngự Thần"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
Family"Thẻ Ngự Thần", Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionQuẻ đặc biệt cho thấy vận thế của ngày hôm nay, cũng được một người nào đó gọi là "mảnh giấy".
Mỗi ngày chỉ được rút quẻ một lần, quẻ của ngày hôm qua sẽ biến mất vì không còn ý nghĩa nữa.
Nghe nói, quẻ không may mắn "hung" và "đại hung" có thể cột lên "Bảng Ngự Thần" để cầu mong chuyển vận.
Nhưng cho dù thế nào thì "Vận" và "Mệnh" cũng nên do bản thân tự nắm bắt, tự mình lèo lái.

Item Story

-Cát-
Một ngày bình thường không có gì khác biệt, sức khỏe và tâm trí đều tốt.
Xuất hiện thứ có thể thay thế cho vật đã đánh mất, khiến bạn rất vui.
Quan hệ với những người gặp thường ngày trở nên tốt đẹp, có thể sẽ trở thành bạn của nhau.
Cho dù là một ngày vô cùng bình thường đi nữa cũng có thể trở thành hồi ức đáng quý

Vật may mắn hôm nay là: "Tinh Hạt Nhân" sáng lấp lánh.
Tinh Điệp là sinh vật nhỏ bé được sinh ra từ nguyên tố ngưng tụ giữa trời và đất.
Và nguyên tố chính là lời chúc phúc mà thế giới ban cho mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton