“Thẻ Ngự Thần”

Name"Thẻ Ngự Thần"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
Family"Thẻ Ngự Thần", Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionQuẻ đặc biệt cho thấy vận thế của ngày hôm nay, cũng được một người nào đó gọi là "mảnh giấy".
Mỗi ngày chỉ được rút quẻ một lần, quẻ của ngày hôm qua sẽ biến mất vì không còn ý nghĩa nữa.
Nghe nói, quẻ không may mắn "hung" và "đại hung" có thể cột lên "Bảng Ngự Thần" để cầu mong chuyển vận.
Nhưng cho dù thế nào thì "Vận" và "Mệnh" cũng nên do bản thân tự nắm bắt, tự mình lèo lái.

Item Story

-Trung Cát-
Mười năm mài một thanh kiếm, lưỡi sắc lạnh như sương.
Vận xui đã hết, khổ tận cam lai.
Nhiều năm khổ luyện vẫn chưa có dịp thể hiện tài năng của mình,
giờ chính là cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.
Nếu gặp phải trở ngại, cũng đừng bối rối.
Hãy mạnh dạn rút kiếm, đấu một trận cho thỏa thích.

Vật may mắn hôm nay là: "Hải Linh Chi" trưởng thành.
Hải Linh Chi nhỏ bé yếu đuối phải trải qua những năm thăng trầm, mới có thể trở thành Hải Linh Chi trưởng thành.
Những người cố gắng vì mục tiêu của mình cuối cùng sẽ có được thành quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton