“Thẻ Ngự Thần”

Name"Thẻ Ngự Thần"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
Family"Thẻ Ngự Thần", Non-Codex Series
RarityRaritystr
DescriptionQuẻ đặc biệt cho thấy vận thế của ngày hôm nay, cũng được một người nào đó gọi là "mảnh giấy".
Mỗi ngày chỉ được rút quẻ một lần, quẻ của ngày hôm qua sẽ biến mất vì không còn ý nghĩa nữa.
Nghe nói, quẻ không may mắn "hung" và "đại hung" có thể cột lên "Bảng Ngự Thần" để cầu mong chuyển vận.
Nhưng cho dù thế nào thì "Vận" và "Mệnh" cũng nên do bản thân tự nắm bắt, tự mình lèo lái.

Item Story

Đại Cát
Tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó. Ánh kiếm cũng có thể dùng để soi sáng cho kẻ khác.
Hôm nay có thể bắn trúng con mồi trên không chỉ với một mũi tên, cũng có thể đánh trúng điểm yếu bằng một đòn.
Nếu không có mục đích, thì đừng ngại khám phá, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ.
Đồng thời, đừng quên chia sẻ may mắn với người bạn đồng hành xui xẻo nhé.

Vật may mắn hôm nay là: "Đuôi Ngựa" quý hiếm.
Đuôi Ngựa thường mọc lẫn trong đám lau sậy, nhưng thân cao và thẳng tắp.
Khá phù hợp với người luôn kiên cường trước mọi khó khăn như bạn đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton